خانه / بایگانی برچسب: پاسخ حکیمانه حکیم

بایگانی برچسب: پاسخ حکیمانه حکیم

پاسخ حکیمانه حکیم

قصه کودکانه دو درخت همسایه

ندیم سلطان، حکیمی را به صحرا دید که علف می چید و می خورد. گفتش که: اگر به خدمت شاهان درمی آمدی، نیازمندخوردن علف نمی شدی، پاسخ داد: تو نیز اگر علف می خوردی، نیازمند خدمت شاهان نبودی. منبع: کشکول شیخ بهایی

ادامه نوشته »