خانه / بایگانی برچسب: اهل زمین

بایگانی برچسب: اهل زمین

اصحاب امیرالمؤمنین علی

اصحاب امام علی

?اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام?   ☀️ ﻏﻼﻡ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺑﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺍﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻰ؟ ﻗﻨﺒﺮ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﻢ ﻭلی نعمت ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.دﺣﺠﺎﺝ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﻯ ﻭ ﺑﻴﺰﺍﺭﻯ ﺑﺠﻮﻯ …

ادامه نوشته »