سخنان بزرگان

سخنان آموزنده فلورانس اسكاول شین

فلورانس اسكاول شین

چه خوب است كه انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور كند كه آفتاب بی گمان خواهد دمید. اسكاول شین خداوند بخشاینده است و انسان، دریافت كننده.اسكاول شین كسی كه با خدا همراه است، شكست ناپذیر می شود. اسكاول شین

ادامه نوشته »

سخنانی از پرمودا باترا

پرمودا باترا

مشكلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر… پرمودا باترا ذهن شما مانند کارخانه است. افکار شما مدیر تولید آن و نظرات دیگران مواد خام این کارخانه می باشد. پرمودا باترا نااميد هرگز برنده نمي‌شود و برنده، هرگز نااميد نمي‌شود. پرمودا باترا

ادامه نوشته »