خانه / اولیای خدا / سید حسن ابطحی

سید حسن ابطحی

چگونه نماز شب بخوانیم

نماز شب

نماز شب و فعالیت شیطان صبر یعنی بردبار بودن و تحمل مشقات کردن در مسیر حرکت به سوی خدا.نیمه شب خوابت سنگین است، به سختی از خواب بیدار شده ای، شیطان می آید و می گوید:بخواب، کسانی که نماز شب می خوانند فردا کار ندارند. تو بخواب. حتما برایتان اتفاق …

ادامه نوشته »

اهمیت تزکیه نفس

تزکیه نفس

یک شخص بزرگی وقتی حرفی را می خواهد بزند، در یک کلمه قاطعانه آنرا بیان می کند. دیگر احتیاج به تکرار و تأکید ندارد. چون بزرگ است. اگر همان شخص بزرگ با تأکید یک حرفی را زد، خیلی اهمیت دارد. اگر قسم خورد، خیلی مهم است و اگر یازده قسم …

ادامه نوشته »

فرق رعایت تقوا و تزکیه نفس

تزکیه نفس

فرق رعایت تقوا و تزکیه نفس ممکن است در انسانی که تزکیه نفس نکرده خیلی از صفات رذیله باشد ولی او آنها را اظهار نکند. این خودش رعایت تقوا است. یعنی خود را از اظهارش نگه می دارد. مثلا در دل، خیلی غضبناک شده که البته نباید غضبناک شود ولی …

ادامه نوشته »