خانه / اولیای خدا / داستان ابوذر غفاری

داستان ابوذر غفاری

آزادی و بندگی

برده

عثمان – بن عفان – غلامی را با کیسه رزی به نزد ابوذر، که – خداوند از او خوشنود باد! – فرستاد و به غلامی گفت : اگر از تو بپذیرد، آزادی . و چون غلام با کیسه به نزد ابوذر آمد و اصرار کرد و نپذیرفت ، به او …

ادامه نوشته »