طنز

زن در ICU بود

?زن در ICU بود. شوهرش نمی توانست جلوی اشک هایش را بگیرد. دکتر گفت: ما همه تلاشمان را می کنیم، اما هیچ چیز رو تضمین نمی کنیم. بدن اون هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده، به نظر می رسه که به کما رفته. شوهر: دکتر بهتون التماس می کنم …

ادامه نوشته »