خانه / آموزش بافتنی / اندازه گیری و سایزبندی در بافتنی

اندازه گیری و سایزبندی در بافتنی

اندازه گیری و سایزبندی در بافتنی

اندازه گیری و سایزبندی در بافتنی

 

برای ابتدای بافت لباس ۱_دور کمر۲_دورباسن ودور سینه هرکدام که بزرگتر هست رو اندازه بگیرین

با توجه به گشادی مورد نظر مثلا اگر دور کمر کسی ۸۰ سانت باشه ومیخواین ۴سانتم گشادی لباس رو در نظر بگیرین تعداد دانه ها رو۸۴ تاسر میندازیم. ..

واسه کلاه هم دور پیشانی اندازه بگیرین

اما شال پهنای شال مهم……

حالا نکات مهم شما کاموایی که خرید میکنین بر چسبی روی هر کاموایی حک شده شماره میل رو نوشته به این معناست بافت شما گشاد یا تنگ نشه اما متاسفانه برچسب روی بعضی از کاموای ایرانی ثبت نشده….

برااینکه شما متوجه بشین روی برچسب کاموا زیر مربع نوشته شده ۱۰ ودر سمت چپ نوشته شده ۱۵ این به این معناست که ۱۰دانه سر بندازین و۱۵رج ببافین

واسه بهتر متوجه شدن شمامن با میل وکاموای مورد نظرم ۱۰دونه سر میندازم وبعداز ۴رج بافتن اندازه میگیرم مبینم تقریبا ۷سانت شده حالا قد اون اندازه ای که من قرار بوده چیزی رو ببافم ۴۰سانت بوده….این اندازه رو بر ۱۰ دانه ای بافته بودم تقسیم میکنم یعنی
۵٫۷= ۴۰/۷

حالا این عدد رو در دانه هایی که سر انداختیم ضرب میکنیم مثلا ۵٫۷ که جواب تقیسم ماست ضربدر ۱۰دانه ای که سر انداختیم میکنیم جواب =۵۷میشه پس باید ۵۷دونه سر بندازیم ….

این محاسبه واسه تمامی کاراتون لباس و کلاه واستین وغیره میتونین به کار ببرین…..

 

چند نکته در مورد اندازه گیری برای بافت کلاه : 

 

اولین قدم برای درست کردن کلاه بافتنی، اندازه‌گیری است.

این که آیا شما این کلاه را برای شخص بزرگسال یا یک کودک می‌بافید برای اندازه مهم است، پس ابتدا دور سر شخص را اندازه بگیرید.
اندازه‌های که در زیر گفته شده به طور عمومی است، اما شما برای قطعیت می‌توانید خودتان اندازه بگیرید.

نوزاد ۶ تا سه ماهه: دور سر = ۳۳-۳۶ سانتی‌متر و ارتفاع کلاه = ۱۸ – ۱۵ سانتی‌متر
نوزاد ۶ تا ۱۲ ماهه: دور سر = ۴۰-۴۸ سانتی‌متر و ارتفاع کلاه = ۱۸سانتی‌متر
کودک نوپا: دور سر = ۴۶-۴۸ سانتی‌متر و ارتفاع کلاه = ۲۰ سانتی‌متر
کودکان: دور سر = ۴۸ -۵۱ سانتی‌متر و ارتفاع کلاه = ۲۲ سانتی‌متر
نوجوانان: دور سر = ۵۳-۵۶ سانتی‌متر و ارتفاع کلاه = ۲۵ سانتی‌متر
زن بزرگسال: دور سر = ۵۵ -۶۰ سانتی‌متر و ارتفاع کلاه = ۲۸سانتی‌متر
مرد بزرگسال: دور سر = ۵۸-۶۱ سانتی‌متر و ارتفاع کلاه = ۲۸-۳۰ سانتی‌متر

اندازه دور کلاه باید کمی کوچک‌تر از دور سر باشد، حدود ۲٫۵ سانتی‌متر.

اندازه و بلندی کلاه ساده

برای نوزاد : ۴۵×۴۵ و بلندی قد کلاه ۱۷سانت
برای یکسال : ۵۵×۵۵ و بلندی قد کلاه ۲۵ سانت
برای دو تا سه سال ۶۵×۶۵ و بلندی قد کلاه ۲۷ سانت
برای ۴ تا ۶ سال ۶۸×۶۸ و بلندی قد کلاه ۲۸ سانت
برای هفت تا ۹ سال ۷۰×۷۰ و بلندی قد کلاه ۳۰ سانت
برای ۱۰ تا ۱۴ سال ۷۵ × ۷۵ و بلندی قد کلاه ۳۵ سانت
برای بزرگسال ۸۰×۸۰ و بلندی قد کلاه ۳۷ سانت

جدول اندازه های کودکان

۳ماه
دورسینه۴۸🌸دورباسن۵۳🌸دورگردن۲۲🌸قدآستین۱۸🌸بالاتنه
تاکمر۱۷🌸قدسرشانه تازانو۴۹

۸ماه
قدبالاتنه۱۸🌸قدسرشانه تازانو۵۰🌸 دورسینه۵۱🌸دورباسن۵۶🌸دورگردن۲۲🌸قدآستین۲۰🌸

۱۵ماه
قدبالاتنه تاکمر۲۰🌸قدسرشانه تازمین۶۵🌸قدسرشانه تازانو۵۱🌸دورسینه۵۳🌸دورباسن۵۸دورگردن🌸۲۳🌸
قدآستین۲۳

۲سال
قدبالاتنه۲۲🌸قدسرشانه تازانو۵۲ق🌸قدسرشانه تازمین۷۲🌸دورسینه۵۶🌸دورباسن۶۰🌸
دوزگردن۲۴🌸قدآستین۲۷

۳سال
قدبالاتنه۲۴🌸قدسرشانه تازمین۷۸🌸قدسرشانه تازانو۵۳🌸دورسینه۵۸🌸دورباسن۶۲🌸
دورگردن۲۵🌸قدآستین۳۰

۴سال
قدبالاتنه۲۵🌸قدسرشانه تازمین۸۷🌸قدسرشانه تازانو۵۹🌸دورسینه۶۱🌸دورباسن۶۴🌸
دورگردن۲۵🌸قدآستین۳۳

۵سال
قدبالاتنه۲۷🌸قدسرشانه تازمین۹۲🌸قدسرشانه تازانو۶۳🌸دورسینه۶۳🌸دورباسن۶۶🌸
دورگردن۲۶🌸قدآستین۳۶

۶سال

قدبالاتنه۲۸🌸قدسرشانه تازمین۹۹🌸قدسرشانه تازانو۶۶🌸دورسینه۶۵🌸دورباسن۶۸🌸
دورگردن۲۶🌸قدآستین۳۸

۷سال
قدبالاتنه۲۹🌸قدسرشانه تازمین۱۰۶🌸
قدسرشانه تازانو۶۹🌸دورسینه۶۷🌸دورباسن۷۰🌸
دورگردن۲۸🌸قدآستین۴۰

۸سال
قدبالاتنه۳۰🌸قدسرشانه تازمین۱۱۲🌸قدسرشانه تازانو۷۲🌸دورسینه۶۹🌸دورباسن۷۲🌸
دورگردن۲۹🌸قدآستین۴۲

۹سال
قدبالاتنه۳۱🌸قدسرشانه تازمین۱۱۶🌸قدسرشانه تازانو۷۵🌸دورسینه۷۱🌸دورباسن۷ ۴🌸
دورگردن۲۹🌸قدآستین۴۵

۱۰سال
قدبالاتنه۳۲🌸قدسرشانه تازمین۱۲۱🌸قدسرشانه تازانو۷۸🌸دورسینه۷۳🌸دورباسن۷۶🌸
دورگردن۳۰🌸قدآستین۴۷

۱۱سال
قدبالاتنه۳۳🌸قدسرشانه تازمین۱۳۰🌸قدسرشانه تازانو۸۱🌸دورسینه۷۵🌸دورباسن۷۸🌸
دورگردن۳۱🌸قدآستین۴۹

۱۲سال
قدبالاتنه۳۴🌸قدسرشانه تازمین ۱۳۵🌸
قدسرشانه تازانو۸۴🌸دورسینه۷۷🌸دورباسن۸۰🌸
دورگردن۳۱🌸قدآستین۵۱

اندازه دور سر بچه ها بر حسب سانتیمتر

۳ ماهه : ۴۳ سانت
۶ ماهه : ۴۵ سانت
۱۲ ماهه : ۴۷ سانت
۱۸ ماهه : ۴۹ سانت
۲ ساله : ۵۱ سانت
۳ ساله : ۵۱٫۶ سانت
۴ ساله : ۵۲٫۲ سانت
۵ ساله : ۵۲٫۸ سانت
۶ ساله : ۵۳٫۴ سانت
۷ ساله : ۵۴ سانت
۸ ساله : ۵۴ سانت
۹ ساله : ۵۴٫۴ سانت
۱۰ ساله : ۵۴٫۸ سانت
۱۱ ساله : ۵۵٫۲ سانت
۱۲ ساله : ۵۵٫۶ سانت

اندازه دورکمر در کودکان 

۴ماه:۵۰
۸ماه:۵۰
۱۵ماه:۵۳
۲سال:۵۵
۳سال:۵۶
۴سال:۵۷
۵سال:۶۰
۶سال۶۱

اندازه دورگردن در کودکان 

۴ماه:۲۲
۸ماه:۲۲
۱۵ماه:۲۳
۲سال:۲۴
۳سال:۲۵
۴سال۲۶
۵سال۲۷
۶سال:۲۷

 

اندازه دور سربرحسب سانتیمتر ( برای کلاه)

👶۳ ماهه: ۴۳ سانت
👶۶ ماهه:۴۵سانت
👶۱۲ ماهه:۴۷ سانت
👶۱۸ ماهه:۴۹ سانت
👦۲ ساله:۵۱ سانت
👦۳ ساله:۵۱/۶ سانت
👦۴ ساله:۵۲/۲ سانت
👦۵ ساله:۵۲/۸ سانت
👦۶ ساله:۵۳/۴ سانت
👦۷ ساله:۵۴ سانت
👦۸ ساله:۵۴ سانت
👦۹ ساله:۵۴/۴ سانت
👧۱۰ ساله:۵۴/۸ سانت
👧۱۱ ساله:۵۵/۲ سانت
👧۱۲ ساله:۵۵/۶ سانت

 

اندازه ارتفاع کلاه برای افراد مختلف 

👶 نوزاد۳-۶ ماهه:۱۵_۱۸ سانت
👶نوزاد۶_۱۲ ماهه:۱۸ سانت
👶نو پا:۲۰ سانت
👦کودکت:۲۲ سانت
👧نوجوان دور سر ۵۳_ ۵۶ ارتفاع۲۵
👩خانم دور سر۵۵_۶۰ ارتفاع۲۸
آقا دور سر۵۸_۶۱ ارتفاع۲۸_۳۰

 

جدول اندازه برای شلوار

اندازه فاق بدون کشباف :
۱ ماهه : ۱۲ سانتیمتر
۲ماهه : ۱۳ سانتیمتر
۳ ماهه: ۱۴ سانتیمتر
۳ الی ۶ ماهه : ۱۵ سانتیمتر
۶ الی ۹ ماهه : ۱۶ سانتیمتر
۹ الی ۱۲ ماهه : ۱۷ سانتیمتر
۱ تا ۱/۵ ساله : ۱۹ سانتیمتر
۱/۵ تا ۲ سال : ۲۱ سانتیمتر
۲/۵ تا ۳ سال : ۲۵ سانتیمتر

منبع : http://www.woolen.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *