خانه / آموزش بافتنی / بافت عروسک پلنگ صورتی

بافت عروسک پلنگ صورتی

 

سلام دوستان

بافت عروسک پلنگ صورتی با قلاب رو براتون میزاریم

امیدوارم کاربردی باشه و استفاده کنید

برای شورع از سر عروسک شروع می کنیم : 
حلقه ی جادویی و ۶ پایه
رج۲:تو هر کدام دوپایه،۱۲پایه
رج۳:(۱تک پایه،دوپایه در یکی)۱۸پایه
رج۴:(۲تک پایه،دوپایه در یکی)۲۴پایه
رج۵:(۳تک پایه،دوپایه در یکی)۳۰پایه
رج۶:(۴تک پایه،دوپایه در یکی)۳۶پایه
رج۷:(۵تک پایه،دوپایه در یکی)۴۲پایه
رج۸:(۶تک پایه،دوپایه در یکی)۴۸پایه
رج۹:(۷تک پایه،دوپایه در یکی)۵۴پایه
رج۱۰:(۸تک پایه،دوپایه در یکی)۶۰پایه
رج۱۱:(۹تک پایه،دوپایه در یکی)۶۶پایه
رج۱۲:(۱۰تک پایه،دوپایه در یکی)۷۲پایه
رج۱۳تا۲۳:ساده بافی کنید
رج۲۶:(۱۰تک پایه،دوپایه یکی)۶۶پایه
رج۲۷:(۹تک پایه،دوپایه یکی)۶۰پایه
رج۲۸:(۸تک پایه،دوپایه یکی)۵۴پایه
رج۲۹:(۷تک پایه،دوپایه یکی)۴۸پایه
رج۳۰:(۶تک پایه،دوپایه یکی)۴۲پایه
رج۳۱:(۵تک پایه،دوپایه یکی)۳۶پایه
رج۳۲:(۴تک پایه،دوپایه یکی)۳۰پایه
رج۳۳:(۳تک پایه،دوپایه یکی)۲۴پایه
رج۳۴:(۲تک پایه،دوپایه یکی)۱۸پایه
رج۳۵:(۱تک پایه دوپایه یکی)۱۲پایه
رج۳۶:دوپایه یکی،۶پایه
بافت سر به اتمام رسید

برای بافت بدن عروسک قلاب بافی :
حلقه ی جادویی و ۶ پایه
رج۲:تو هر کدام دوپایه،۱۲پایه
رج۳:(۱تک پایه،دوپایه در یکی)۱۸پایه
رج۴:(۲تک پایه،دوپایه در یکی)۲۴پایه
رج۵:(۳تک پایه،دوپایه در یکی)۳۰پایه
رج۶:(۴تک پایه،دوپایه در یکی)۳۶پایه
رج۷:(۵تک پایه،دوپایه در یکی)۴۲پایه
رج۸:(۶تک پایه،دوپایه در یکی)۴۸پایه
رج۹:(۷تک پایه،دوپایه در یکی)۵۴پایه
رج۱۰تا۲۵:ساده بافی
رج۲۶:(۷تک پایه،دوپایه یکی)۴۸پایه
رج۲۷:(۶تک پایه،دوپایه یکی)۴۲پایه

بافت دسته ای عروسک قلاب بافی پلنگ صورتی :

حلقه و ۶پایه
رج۲:دوپایه در یکی،۱۲پایه
رج۳:(۱تک پایه،دوپایه در یکی)۱۸پایه
رج۴:(۲تک پایه،دوپایه در یکی)۲۴پایه
رج۵:(۳تک پایه،دوپایه در یکی)۳۰پایه
رج۶:(۴تک پایه،دوپایه در یکی)۳۶پایه
رج۷تا۱۱:ساده بافی کنید
رج۱۲:(۴تک پایه،دوپایه یکی)۳۰پایه
رج۱۳:(۳تک پایه،دوپایه یکی)۲۴پایه
رج۱۴تا۲۸:ساده بافی

پاها هم مثل دست ها هستند

بافت دم عروسک قلاب بافی :

حلقه و ۶پایه
رج۲:تو هر کدام دوپایه،۱۲پایه
رج۳:(۱تک پایه،دوپایه در یکی
رج۴تا۸۰:ساده بافی کنید

پوزه پلنگ صورتی : 
حلقه و ۶پایه
رج۲: تو هر کدام دوپایه،۱۲پایه
رج۳:(۱تک پایه،دوپایه در یکی)۱۸پایه
رج۴:(۲تک پایه،دوپایه در یکی)۲۴پایه
رج۵:(۳تک پایه؛دوپایه در یکی)۳۰پایه
رج۶:(۴تک پایه،دوپایه در یکی)۳۶پایه
رج۷:(۵تک پایه،دوپایه در یکی)۴۲پایه
رج۸:(۶تک پایه،دوپایه در یکی)۴۸پایه
رج۹:(۷تک پایه،دوپایه در یکی)۵۴پایه
رج۱۰تا۲۴:ساده بافی کنید

بافت گوش های عروسک پلنگ صورتی : 
حلقه و ۶پایه
رج۲:تو هر کدام دوپایه؟۱۲پایه
رج۳:(۱تک پایه،دوپایه در یکی)۱۸پایه
رج۴:(۲تک پایه،دوپایه در یکی)۲۴پایه
رج۵:(۳تک پایه،دوپایه در یکی)۳۰پایه
رج۶تا۱۰:ساده بافی
سفیدی گوش :
حلقه و ۶پایه
رج۲:تو هر کدام دوپایه،۱۲پایه
رج۳:(۱تک پایه،دوپایه در یکی)۱۸پایه

چشم ها
حلقه و ۶پایه
رج۲:تو هر کدام دوپایه،۱۲پایه
رج۳:(۱تک پایه،دوپایه در یکی)۱۸پایه
رج۴تا۷:ساده بافی
رج۸:(۱تک پایه،دوپایه یکی)۱۲پایه
رج۹:دوپایه یکی،۶پایه

 

منبع :  www.woolen.ir

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *