خانه / آموزش بافتنی / آموزش عروسک قلاب بافی ( عروسک روباه )

آموزش عروسک قلاب بافی ( عروسک روباه )

آموزش عروسک قلاب بافی ( عروسک روباه )

سلام دوستان

آموزش بافت عروسک  قلاب بافی روباه رو براتون میزاریم :

سرعروسک قلاب بافی روباه:
حلقه ی جادویی و ۶ پایه
تو هر کدام دوپایه ۱۲پایه
رج۳:(۱تک پایه،دوپایه در یکی)۱۸پایه
رج۴:(۲تک پایه،دوپایه در یکی)۲۴پایه
رج۵:(۳تک پایه،دوپایه در یکی)۳۰پایه
رج۶:(۴تک پایه،دوپایه در یکی)۳۶پایه
رج۷تا۱۰:ساده بافی کنید
رج ۱۲:(۵تک پایه،دوپایه در یکی)۴۲پایه
رج۱۳و۱۴:ساده بافی کنید
رج۱۵:(۵تک پایه،دوپایه یکی)۳۶پایه
رج۱۶:(۴تک پایه،دوپایه یکی)۳۰پایه
رج۱۷:(۳تک پایه دوپایه یکی)۲۴پایه
رج۱۸:(۲تک پایه،دوپایه یکی)۱۸پایه
رج۱۹:(۱تک پایه،دوپایه یکی)۱۲پایه
رج۲۰:دوپایه یکی،۶پایه

پاها عروسک  قلاب بافی روباه :
حلقه ی جادویی و ۶ پایه
رج۲:تو هر کدام دوپایه،۱۲پایه
رج۳:(۱تک پایه،دوپایه در یکی)۱۸پایه
رج۴:(۲تک پایه،دوپایه در یکی)۲۴پایه
رج۵:ساده بافی کنید
رج۶:(دوپایه یکی)دوبار،۶پایه تکی،(۲پایه یکی)۴بار تکرار،۶پایه تکی
رج۷:دوپایه یکی،۵پایه تکی،(۲پایه یکی)۳بار،۵پایه تکی
رج۸: ۵پایه تکی،(دوپایه یکی)دوبار،۵پایه تکی
رج۹تا۱۱:ساده بافی کنید
رج۱۲:(۵تک پایه،دوپایه در یکی)۲بار
رج۱۳:(۶تک پایه،دوپایه در یکی)۲بار
رج۱۴: ۱۶پایه تکی+۵پایه بیشتر فقط از پای چپ بدن در ادامه پاها را با دو زنجیره به هم متصل میکنیم
رج۱: ۱۶پایه از اولین پا/۱پایه در هر یک از دوزنجیره،۱۶پایه از پای دوم ،۱پایه در هر یک از دوپایه
رج۲: ۳۴پایه تکی،(دوپایه در یکی)۲بار
رج۳: دوپایه در یکی/۳۲پایه تکی/دوپایه در یکی/۴پایه تکی
رج۴تا۸:ساده بافی کنید
رج۹: ۸پایه تکی/دوپایه یکی/۱۷پایه تکی/دوپایه تکی/دوپایه یکی/۱۱تک پایه
رج۱۰: ۸پایه تکی/دوپایه یکی/۱۵پایه تکی/دوپایه یکی/۱۱پایه تکی
رج۱۱: بافت در حلقه پشتی
رج۱۲: ۸پایه تکی/دوپایه یکی/۱۵پایه تکی/دوپایه یکی/۹پایه تکی
رج۱۳: ۸پایه تکی/دوپایه یکی/۱۵پایه تکی/دوپایه یکی/۸پایه تکی
رج۱۴:ساده بافی کنید
رج۱۵: ۷پایه تکی/دوپایه یکی/۱۴پایه تکی/دوپایه یکی/۷پایه تکی
رج۱۶: ۷پایه تکی/دوپایه یکی/۱۲پایه تکی/دوپایه یکی/۷پایه تکی
رج۱۷:ساده بافی کنید
رج۱۸:(۵تک پایه،دوپایه یکی)۶بار
رج۱۹:ساده بافی کنید
رج۲۰:(۴تک پایه،دوپایه یکی)۶بار
رج۲۱:(۳تک پایه،دوپایه یکی)۶بار

دست ها عروسک قلاب بافی روباه :
حلقه ی جادویی و ۶ پایه
تو هر کدام دوپایه، ۱۲پایه
رج۳:(۵تک پایه،دوپایه در یکی)
رج۴و۵: ساده بافی کنید
رج۶:(۵تک پایه،دوپایه یکی)
رج۷و۸: ساده بافی کنید
رج۹: ۵تک پایه،دوپایه یکی،۵تک پایه
رج۱۰: ۴تک پایه،دوپایه یکی،۴تک پایه
رج۱۱تا۱۹:ساده بافی

گوش ها عروسک قلاب بافی روباه :
حلقه ی جادویی و ۶ پایه
رج۲: ساده بافی
رج۳: دوپایه در یکی
رج۴:(یک تک پایه،دوپایه در یکی)
رج۵و۶: ساده بافی
رج۷:(۱تک پایه،دوپایه یکی)
رج۸: دوپایه یکی


پوزه عروسک قلاب بافی روباه :
حلقه و ۶پایه
رج۲:دوپایه در یکی
رج۳:ساده بافی


سفیدی روی شکم عروسک  قلاب بافی روباه :
۶زنجیره زده و از دومین زنجیره شروع کنید
رج۱: ۴تک پایه،سه پایه در آخرین زنجیره
۳تک پایه،دوپایه در یکی
رج۲:دوپایه در یکی،۴تک پایه،دوپایه در یکی سه بار،۳تک پایه،دوپایه در یکی
رج۳:یک تک پایه دوپایه در یکی،۴تک پایه،(یک تک پایه،دوپایه در یکی)۳بار،سه تک پایه،یک تک پایه،دوپایه در یکی


ابتدا گوش و چشم و پوزه را مثل تصویر به سر وصل کنید

سفدی شکم را به اینصورت وصل میکنید و دست ها را هم به بدن وصل کنید

سر را هم به بدن وصل میکنید و عروسک شما آماده اس

منبع :    http://www.woolen.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *