خانه / پندها ی اموزنده / انسانها قبل از اینکه انسان بشوند، چه بودند؟

انسانها قبل از اینکه انسان بشوند، چه بودند؟

عالم ذر

?انسانها قبل از اینکه انسان بشوند، چه بودند؟

?بدون تردید باید گفت زندگی با بدن مادری، اولین دوران زندگی هر انسانی نیست.
✨هر کس که در این دنیا زندگی می‌کند، زندگی‌های دیگری نیز داشته و خواهد داشت.

?برخى از دانشمندان شيعه اخبار “عالم ذَر” را طبق اين روايت تفسير و معنى كرده و گفته انـد:

?خـداى تـعـالى تـمـام افـراد بشر را پيش از خلقت آدم بصورت ذره و مورچه آفريد.خصوصیت اصلی عالم ذر این است که روح انسان در آن عالم دارای بدنی ذرّه ای بوده است. به همین دلیل هم هست که به عالم ذرّ معروف شده است.

✳️ سپس بـه آنـهـا شـعـور و اداركـى در خـور آن عـالم و مـنـاسـب شـأن آنـهـا عطا فرمود، تا بتوانند آفریننده خود را بشناسند و اگر از آنها سؤال شود، پاسخ گويند.

?زراره گـويـد:از امام محمدباقر معنی این آیه را پرسیدم:
“و چـون پـروردگـارت فـرزنـدان آدم از پـشتهايشان نسلشان را برگرفت و بر خودشان گواه ساخت كه مگر من پروردگار شما نيستم ؟ گفتند: چرا.”
آیه 172 سـوره اعراف ـ

?حضرت فـرمـود: از پـشـت آدم نـژادش(ذریه) را تا روز قيامت در آورد، و مانند مورچگان خارج شـدنـد.
?سـپـس خـود را بـه آنـهـا مـعرفى كرد که اگر چنين نميكرد، هيچكس (در دنيا) پروردگارش را نميشناخت.

? رسول خدا (صلی الله علیه و آله )می فرمايد: هر نوزادى بر همين فطرت مـتـولد مـيـشـود، يـعـنـى خـداى عـزوجـل را خـالق خـود مـيـدانـد.

?هـمـچـنـيـن اسـت قـول خداى تعالى: “اگر از آنها بپرسى ، آسمانها و زمين را كه آفريده ؟ خواهند گفت : خدا”

?امـام صادق (علیه السلام ) فرمود: از رسول خدا پرسيدند به چه علت از همه فرزندان آدم پيش افـتـادى و مقامت بالاتر رفت؟

? فرمود: زيرا من (در عالم ذر) نخستين اقرار كننده به پروردگارم بودم ، خدا از پيغمبران پيمان گرفت و آنها را بر خودشان گواه ساخت كه مگر من پروردگار شما نيستم ؟ گفتند: چرا،
✨در آنـجـا مـن نـخـسـتـيـن پـاسـخ دهـنـده بـودم. به همین خاطر خدا مرا بر همه پیامبران فضیلت و برتری داد.
??????????
?اصول كافى ج 3 ص 20 رواية :4
?اصول كافى ج 3 ص18 رواية :3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *