https://telegram.me/joinchat/doaemazhbe
سرخط خبرها
خانه / داستان های امام علی (ع) / اصحاب امیرالمؤمنین علی

اصحاب امیرالمؤمنین علی

اصحاب امام علی

?اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام?

 

☀️ ﻏﻼﻡ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺑﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺍﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻰ؟ ﻗﻨﺒﺮ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﻢ ﻭلی نعمت ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.دﺣﺠﺎﺝ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﻯ ﻭ ﺑﻴﺰﺍﺭﻯ ﺑﺠﻮﻯ ﻗﻨﺒﺮ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻛﻦ به دینی ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
☀️ ﺣﺠﺎﺝ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﺍﻭ ﺗﺒﺮﻯ ﻧﻤﻴﺠﻮﺋﻰ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ می کنی ﺑﮕﻮ ﺗﺎ تو را ﺑﺪﺍن قسم به قتل ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ. ﻗﻨﺒﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ توست به هر ﻗﺴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺑﻜﺸﻰ ﻣﻦ ﻫﻢ تو را به همان ﻗﺴﻢ (ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ) به قتل می رﺳﺎﻧﻢ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ به دﺳﺘﻮﺭ ﺣﺠﺎﺝ به شهادت ﺭﺳﻴﺪ.
☀️ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻨﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺍ ﺧﻴﻠﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﻮقعی که ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﺎﺭﺝ می شد ﻗﻨﺒﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺍﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ می شد یک شب ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻗﻨﺒﺮ ﭼﺮﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺂﺋﻰ؟ ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ به جهت ﺁنکه ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺻﺪﻣﻪ‏ﺍﻯ به وﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺗﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺯﻣﻴﻦ؟ ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺯﻣﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺫﻥ ﺧﺪﺍ ﺍﻫﻞ ﺯﻣﻴﻦ نمی توﺍﻧﻨﺪ به من ﺻﺪﻣﻪ‏ﺍﻯ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﻗﻨﺒﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ.

✨ #ﺑﺤﺎﺭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ، ج۴۲، ﺹ ۱۲۲. ✨

???

همچنین ببینید

باغ انگور

ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﺩ (ﻉ)

ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﺩ (ﻉ) ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺍﻭﺩ (ﻉ) (ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ …

تالوت و جالوت

طالوت و جالوت و ماجراى تابوت سكينه‏

در تفسير (على بن ابراهيم) با استناد به امام باقر (ع) مى‏ نويسد: بنى اسرائيل …

یک دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *