خانه / داستان های کوتاه و اموزنده / سخنان آموزنده فلورانس اسكاول شین

سخنان آموزنده فلورانس اسكاول شین

فلورانس اسكاول شین
چه خوب است كه انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور كند كه آفتاب بی گمان خواهد دمید. اسكاول شین

خداوند بخشاینده است و انسان، دریافت كننده.اسكاول شین

كسی كه با خدا همراه است، شكست ناپذیر می شود. اسكاول شین

زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و كردارهای ماست كه دیر یا زود به ما باز می گردد. اسكاول شین

قدرت شكست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد. اسكاول شین

اگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند داشت.  اسكاول شین

باور، نیرومندتر از خوش بینی است.اسكاول شین

به راستی كه نفرت، بیش از شرابخواری، خانه‌ها را ویران كرده است و بیش از جنگها، جان آدمیان را بر باد داده است. اسكاول شین

خشم، نفرت، بدخواهی، حسد و کینه ،شادمانی انسان را می گیرد موجب بیماری و شكست و فقر می شود. اسكاول شین

انسان با هر دست بدهد، با همان دست می گیرد و همیشه میان داد و ستد، موازنه ای كامل برقرار است. اسكاول شین

آدمی باید آنچه را كه در ازای كار خودش به او بازمی گردد، در نهایت لطف بپذیرد؛
بدون چشم داشت داده‌ای، پس بدون چشم داشت بگیر! اسكاول شین

همه ی امور مهم به دست كسانی انجام پذیرفته است كه از آرزوهای بزرگ خود دست نكشیده اند. اسكاول شین

تنها كسی كه باید دگرگون شود، خودتان هستید؛ خودتان كه دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون می شود. اسكاول شین

دشمنان شما همه در درون خودتان هستند.اسكاول شین

تنها راهزنی كه دار و ندار آدمی را به تاراج می برد، اندیشه های منفی خود او است.اسكاول شین

چه بسیارند مردمانی كه از خود به ستوه آمده اند و آرزو دارند دیگری باشند؛ چنین مردمانی از باور و اتكا به نفس بی بهره اند.اسكاول شین

راههای خدا خردمندانه و چاره های او حكیمانه است. اسكاول شین

اگر از دشواری های خود بگریزیم، آنها ما را دنبال خواهند كرد. اسكاول شین

برای شفای تن باید روح را شفا داد. اسكاول شین

مردم گمان می كنند كه با فرار از شرایطی ناخوشایند، می توانند از شر آن رهایی یابند؛ بی خبر از اینكه به هر كجا بروند با همان شرایط روبرو خواهند شد. اسکاول شین

اگر خطای گذشته را نمی توان جبران كرد، دست كم می توان اثر آن را با مهربانی در حق كسی دیگر از بین برد. اسكاول شین

نخستین گام برای رسیدن به كامیابی این است كه از آنچه هستید، شادمان باشید. اسكاول شین

زندگی، یك جدول واژه های متقاطع است. واژه ی درست، پاسخ مورد نیاز را در دسترس تان قرار می دهد.اسکاول شین

انسان، تنها می تواند آن باشد كه خود را چنان بیند؛ و تنها می تواند به جایی برسد كه خود را در آنجا ببیند. اسكاول شین

خدا به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی كند. اسكاول شین


منبع:jomalatziba.blogfa.com
beytoote.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *